Weten waar Abraham de mosterd haalt: Herkomst en betekenis van de uitdrukking

De uitdrukking ‘weten waar Abraham de mosterd haalt’ is algemeen bekend. Het gezegde betekent dat je goed op de hoogte bent en weet hoe iets in elkaar zit.

Abraham en ‘mosterd’
‘Weten waar Abraham de mosterd haalt’, is volgens de meeste verklaarders een uitdrukking uit de Bijbel en verwijst naar Genesis 22 vers 6. Daar staat dat Abraham zijn zoon Izaäk moest offeren van God. Abraham nam daarom geen dier mee, maar verzamelde takken om een houtstapel (‘mutsaard’) mee te maken, waarop hij zijn zoon zou slachten. Vlak voordat hij zijn zoon wilde doden met een mes, riep een engel van God dat hij zijn zoon niet moest doden. ‘Mutsaard’ betekent takkenbos, houtstapel of brandstapel en is later verbasterd tot mosterd, aldus de meeste uitleggers. Naast deze uitdrukking zijn er veel meer Bijbelse uitdrukkingen in de Nederlandse taal.

Of toch niet..?

Lees hier het hele artikel.