ISLA


Op 23 juli 2013 was het erg heet in Nederland met een toenemende kans op onweer. Hierdoor schreef de Volkskrant in een krantenkop: 'Onweersbuien zetten hittegolf op de tocht'. Hoewel deze titel duidelijk is voor moedertaalsprekers, hebben tweede-taalleerders van het Nederlands (NT2-leerders) die de uitdrukking niet kennen, veel moeite om te begrijpen wat hier bedoeld wordt. De betekenis kan namelijk niet worden afgeleid van de individuele woorden in de uitdrukking. NT2-leerders hebben vaak nog meer moeite met het zelf correct gebruiken van deze uitdrukkingen. Vanwege hun complexiteit zijn idiomatische uitdrukkingen vaak moeilijker te leren en te beheersen voor NT2-leerders dan individuele woorden.

Het doel van het ISLA-programma is om te onderzoeken hoe tweede-taalleerders idiomatische taal leren, begrijpen en gebruiken. Dit wordt bestudeerd in vier gerelateerde projecten door het combineren van technieken uit verschillende disciplines, zoals de psycholinguïstiek, tweedetaalverwerving en automatische spraakherkenning.

Dit werk maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Vrije Competitie in de Geesteswetenschappen dat gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)


Bekijk de video voor meer informatie

Dutch