News

Helmer Strik wint CLS Small Research Grant

Helmer Strik heeft een CLS Small Research Grant gewonnen. Dit is een geldprijs, waarmee we de mini-game over Nederlandse idiomatische uitdrukkingen kunnen uitbreiden die is ontwikkeld door Games for Health in overleg met Catia Cucchiarini, Ferdy Hubers, Michel Gerritse en het MuZIEum. Er wordt een verrijkte versie van de game ontwikkeld die gebruik maakt van automatische spraakherkenning (ASH). Op deze manier wordt gesproken interactie mogelijk.

Nieuwe leerexperimenten op de HAN

We zijn onlangs gestart met een nieuwe serie van leerexperimenten op de HAN, waarin Arabische leerders van het Nederlands intensief oefenen met Nederlandse idiomatische uitdrukkingen door middel van een 'Computer Assisted Langauge Learning'(CALL)-systeem. De studenten zullen gedurende vier weken oefenen met zo'n 30 idiomatische uitdrukkingen die veel gebruikt worden door Nederlanders. Dit doen ze door middel van verschillende soorten oefeningen. Daarnaast krijgen ze ook steeds feedback op hun antwoorden.

Ton Dijkstra op televisie in 'De Kennis van Nu'

Het wetenschapsprogramma 'De Kennis van Nu' heeft een aflevering gemaakt over het tweetalige brein (aflevering van donderdag 13 april 2017). In deze aflevering is, naast andere Nijmeegse taalonderzoekers, ook Ton Dijkstra te zien. Het korte interview kunt u vinden rond 06:00 minuten.

Kijk de volledige uitzending hieronder terug.

Valorisation Grant toegekend aan Ferdy Hubers

Ferdy Hubers heeft een Valorisation Grant toegekend gekregen. Met deze beurs van 1500 euro zal hij een simpele game ontwikkelen voor blinden en slechtzienden waarmee zij hun kennis van Nederlandse idiomatische uitdrukkingen kunnen testen. Deze audiogame zal gebruiken maken van spraaksynthese en zal worden tentoongesteld in het MuZIEum om te laten zien wat er met de moderne technologie mogelijk is voor blinden en slechtzienden.

Prof. dr. Ton Dijkstra, dr. Catia Cucchiarini en dr. Helmer Strik zijn betrokken als begeleiders bij dit project.

ISLA succesvol op Drongo 2016!

Afgelopen weekend vond het Drongo talenfestival plaats in de Jaarbeurs in Utrecht en ISLA was hier ook aanwezig. In onze labs konden bezoekers deelnemen aan demo's van onze gedragsexperimenten en konden ze hun kennis van Nederlandse idiomatische uitdrukkingen laten testen. Het festival was drukbezocht en er was veel aandacht voor onze labs. Het was erg leuk om met mensen te praten over idiomatisch taalgebruik en om te zien dat mensen zo enthousiast waren over de kennistest.

Festivalbezoekers helpen taalonderzoek

De uitdrukkingen uit een vreemde taal onder de knie krijgen, is vaak ontzettend lastig. Promovendus Ferdy Hubers gaat dit jaar naar het Drongo Talenfestival om bezoekers te testen op hun kennis van Nederlandse zegswijzen. De verzamelde data gebruikt hij om inzicht te krijgen in het leerproces en op termijn om digitale leermiddelen te ontwikkelen.

Klik hier voor het volledige artikel.

ISLA op Drongo 2016

On Friday 30 September and Saturday 1 October the Drongo language festival of the Netherlands takes place in the Jaarbeurs Exhibition Halls in Utrecht. This festival is meant for everyone who works in the language industry or is interested in language and ISLA will be present as well.